Skolstart ht19

Välkomna till oss!

Hej! Jag heter Morgan och är rektor på Östersunds Gymnasieskola. Ni har sökt för
studier hos oss och till våra program med start läsåret 2019-2020 och det glädjer
mig. Vi är en liten och stolt skola i centrala Östersund som vill göra er utbildning bra
och trygg. En del av vår vision är att ni ska bli konkurrenskraftiga för er tid och vi är
en skola som kommer vilja lyfta er utbildning mot era uppsatta mål. Jag som
pedagogisk chef vill betona att ni kommer till en skola med höga förväntningar på
utbildningen och på er som elever. Här kommer ni få god hjälp att nå
gymnasieexamen och vi tillsammans ska arbeta för att göra Östersund och regionen
bättre, för vi skapar ju vårt samhälle tillsammans.
Torsdag den 22/8 kl 08.30 har vi upprop för åk 1 på skolan och våning 2. Du
förväntas komma på uppropet för inskrivning och vi vill att ni har med penna och
skrivblock för dagen, samt ett lås till ditt skåp.
Under din första dag som elev i årskurs 1. så träffar du skolans personal och din
mentor. Du kommer få veta mer om skolans policy och skolkontrakt, du kommer få
göra diagnoser kring svenska, engelska och matematik samt se ditt schema och äta
lunch med oss nere vid Hotell Östersund. Du kommer också få börja lära känna dina
arbetskamrater och klasskamrater.
Våra arbetskamrater och kurskamrater i årskurs 2 & 3 har sedan upprop veckan
efter under måndagen den 26 aug kl 08.30. Efter det så börjar det nya läsåret enligt
ditt schema.
Varmt välkomna till oss i höst.

Om du undrar över något: Vi finns på tel: 079-3102380 eller mail: expedition@ostgy.se

Eller för mer information på vår hemsida: www.ostgy.se

Lycka till i er framtida skolgång. Hälsningar Östersunds Gymnasieskola

Följ en kompis

Fram till påsklovet kan du komma och prova på en dag på ÖG. Du får följa en elev på ett program du är intresserad av. Om du känner någon av våra elever och vill följa den under dagen så skriv namnet på eleven i formuläret. Om du vill ha mer information kontakta syv@ostgy.seGenom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Kunskapssamtal 14 nov

Välkomna på våra Utvecklande Kunskapssamtal.
14 November
Kl: 14.00-19.00

Hej på Onsdag den 14 november så har vi höstens utvecklande
kunskapssamtal med undervisande lärare. Elever med föräldrar är
välkomna till oss den eftermiddagen.
Ni finner mer information med eleverna kring vårt bokningssystem
på vår Drive. Så tillsammans med eleverna går ni in på
bokningssystemet via elevens drive-konto och mail där rektor har
delat bokningsförfarandet från måndag den 5 november.
Vi har dessa utvecklande kunskapssamtal en gång per termin för
eleverna i tanke att öka måluppfyllelsen. Därför är det viktigt att
man kommer på bokade tider och har lärare kallat för möte så är
det obligatorisk närvaro.
Ni kan sedan också boka in er mot 3st lärare i mån om plats i
bokningssystemet.

Välkomna alla onsdagen den 14 november.

Föräldramöte

Hej

Vi på Östersunds Gymnasieskola vill hälsa välkommen till föräldramöte för läsåret 2018-2019.

Tisdag 11 september kl. 18.00 – 20.00 bjuder vi in alla vårdnadshavare för elever i åk 1,2 och 3 till ett möte där ni har möjlighet att träffa skolans personal; mentorer, programansvariga och skolledning för era ungdomar. Vårdnadshavare i år 2 och 3 bjuds in för att träffa vår nya rektor i en öppen föreläsning om skolan och dess utveckling. Vårdnadshavare i år 1 börjar med att träffa sin mentor för klassen och följer sedan upp med föreläsning med rektor om skolans profil.

Vi kommer informera om hur det är att gå på gymnasiet. Vi kommer också informera om lite praktiska saker bl a sjukanmälan, närvarosystem och schema samt att det också finns utrymme för att ställa frågor

Schema vårdnadshavare år 1.
Samling för respektive program i följande salar: kl 18.00 -19.00

ÖG 18a Sal Odensala Våning 2
ÖG 18b Sal Odensala Våning 2
ÖG 18c Sal Mjälle Våning 2
ÖG 18d Sal Hornsberg Våning 2

Fika 19.00-19.15

Föredrag rektor 19.20-20.00 i sal Valhall på bottenvåningen plan 1.

Schema vårdnadshavare år 2 & 3.
Samling för föredrag av rektor kl 18.10- 18.50 i sal Valhall Bottenvåningen plan 1.
Fika 19.00-19.15

Vi bjuder på fika under kvällen i skolans café.
Vänliga hälsningar från oss alla som arbetar på ÖG.