Följ en kompis

Fram till påsklovet kan du komma och prova på en dag på ÖG. Du får följa en elev på ett program du är intresserad av. Om du känner någon av våra elever och vill följa den under dagen så skriv namnet på eleven i formuläret. Om du vill ha mer information kontakta syv@ostgy.seGenom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Kunskapssamtal 14 nov

Välkomna på våra Utvecklande Kunskapssamtal.
14 November
Kl: 14.00-19.00

Hej på Onsdag den 14 november så har vi höstens utvecklande
kunskapssamtal med undervisande lärare. Elever med föräldrar är
välkomna till oss den eftermiddagen.
Ni finner mer information med eleverna kring vårt bokningssystem
på vår Drive. Så tillsammans med eleverna går ni in på
bokningssystemet via elevens drive-konto och mail där rektor har
delat bokningsförfarandet från måndag den 5 november.
Vi har dessa utvecklande kunskapssamtal en gång per termin för
eleverna i tanke att öka måluppfyllelsen. Därför är det viktigt att
man kommer på bokade tider och har lärare kallat för möte så är
det obligatorisk närvaro.
Ni kan sedan också boka in er mot 3st lärare i mån om plats i
bokningssystemet.

Välkomna alla onsdagen den 14 november.

Föräldramöte

Hej

Vi på Östersunds Gymnasieskola vill hälsa välkommen till föräldramöte för läsåret 2018-2019.

Tisdag 11 september kl. 18.00 – 20.00 bjuder vi in alla vårdnadshavare för elever i åk 1,2 och 3 till ett möte där ni har möjlighet att träffa skolans personal; mentorer, programansvariga och skolledning för era ungdomar. Vårdnadshavare i år 2 och 3 bjuds in för att träffa vår nya rektor i en öppen föreläsning om skolan och dess utveckling. Vårdnadshavare i år 1 börjar med att träffa sin mentor för klassen och följer sedan upp med föreläsning med rektor om skolans profil.

Vi kommer informera om hur det är att gå på gymnasiet. Vi kommer också informera om lite praktiska saker bl a sjukanmälan, närvarosystem och schema samt att det också finns utrymme för att ställa frågor

Schema vårdnadshavare år 1.
Samling för respektive program i följande salar: kl 18.00 -19.00

ÖG 18a Sal Odensala Våning 2
ÖG 18b Sal Odensala Våning 2
ÖG 18c Sal Mjälle Våning 2
ÖG 18d Sal Hornsberg Våning 2

Fika 19.00-19.15

Föredrag rektor 19.20-20.00 i sal Valhall på bottenvåningen plan 1.

Schema vårdnadshavare år 2 & 3.
Samling för föredrag av rektor kl 18.10- 18.50 i sal Valhall Bottenvåningen plan 1.
Fika 19.00-19.15

Vi bjuder på fika under kvällen i skolans café.
Vänliga hälsningar från oss alla som arbetar på ÖG.

Vinnarna gymnasiemässan

Vinnarna gymnasiemässan

1:a pris Engla rönn Hyttsten, Wargentin
2:a Josef Gråberg, Östberg
3:e Milla Mårtensson, Mörsil
4:e Arwid Enberg, Wargen
5:e Oline Löfgren, Mörsil

Kan hämtas på expeditionen nästa vecka eller skicka ett mail till expedition@ostgy.se så skickar vi hem dem med post.

Grattis!