Barn och fritid

Barn- och fritidsprogrammet med inriktningen Pedagogiskt arbete skall ge dig
förutsättningar för att du direkt efter gymnasiet exempelvis skall kunna arbeta som
barnskötare, elevassistent eller resurspedagog. Om du hellre vill söka vidare till
universitet eller högskola så finns goda förutsättningar att få behörighet hos oss.
Utbildningen på Östersunds Gymnasieskola skall ge dig förutsättningar att utveckla
din initiativförmåga och kreativitet samtidigt som du lär dig ett hälsofrämjande
förhållningssätt i ditt pedagogiska arbete.

I din utbildning på ÖG ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Där får du möjlighet att
möta, stödja och assistera barn, ungdomar eller vuxna i pedagogisk verksamhet.
Skolan erbjuder studiematerial och handledning anpassat efter dina behov.
Undervisningen är strukturerad för att ge dig goda förutsättningar att lyckas med
dina mål samtidigt som vi gärna ser att du är med och påverkar dina studier.

Hos oss erbjuder vi en skoldag med tät och nära kontakt med pedagogerna. Vi har
två kurstillfällen per dag (blockläsning) vilket gör att du kan fokusera och få djupare
förståelse för de ämnen du läser.

Programblad 2019
Barn och fritidsprogrammet 2019