Uppdaterad info om hemundervisning

Information kring hemundervisning och Coronaviruset ELEV
2020-03-27

STATEN OCH FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN GICK FÖR EN VECKA UT MED ATT
REKOMMENDERA GYMNASIESKOLOR ATT STÄLLA OM TILL HEMUNDERVISNING.
MAN GICK IDAG FREDAG UT MED ATT MAN FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS
REKOMMENDATION MED ATT MAN VIDARE INTE SKA HA VERKSAMHET MED MER
ÄN 50 PERSONER.
DÄRFÖR:

– Tills vidare från och med måndag den 30 mars så bedriver skolan hemundervisning i
form av distansundervisning och fjärrundervisning för alla elevgrupper.
– Detta innebär att även ni elever inom PT-programmet ska planera för hemstudier och
ha daglig dialog med era lärare kopplat mot arbetsplatsen och er APL
(arbetsplatsförlagd utbildning). OM ni elever har kvar studiematerial på skolan så kan
ni hämta detta vidare under fredagen eller under måndagen. Hör av er till er mentor
eller sök rektor om så
– Tills vidare är även skolans mösspåtagningsbal som var planerad till torsdag 7 maj
för våra avgångsstudenter inställd. Arbetet med student ceremonier pågår av skolan
vidare och mer information om detta kommer komma
– närvaro tas dagligen vidare så länge hemmastudier genomförs. Det är viktigt ni
elever följer lärarens instruktioner för arbetet och för närvaro till era lektioner. Vi
kommer försöka återgå till normal undervisning så snart det går, men idag finns ingen
vetskap om när det kan bli och vi behöver ta höjd för att planera att detta kommer
fortsätta över en längre tid framåt.
– Med tanke på att vi inte vet hur länge detta kan fortgå så måste vi alla hjälpas åt att
få till bra undervisning, för er elever är det jätteviktigt att ni som sagt följer ert schema
och att ni gör det ni ska för att klara kurserna och betyg. Är uppkopplade och
kontaktar/ pratar med lärarna i realtid enligt ert schema. Börjar lektionerna kl 08.15 så
ska ni vara uppkopplade och redo med lärare att arbeta mot kursens mål enligt
planering.

– Sök er mentor om ni har funderingar
– EHT är öppet som vanligt för kontakter via telefon och mejl om behov finns att ses så
kan man föra en dialog om det med EHT. se nedan.
kurator@ostgy.se tel: 079 304 70 82 tid: tis 08-16 ons 08-12
skolskoterska@ostgy.se tel: 079 304 97 33 tid: tis 08-16
cecilia.ringfelter@ostgy.se tel: 070 254 10 04

Morgan Bygdell
2020-03-27

Information kring hemundervisning och Coronaviruset ELEV

Studier på ÖG från 19 mars

Studier på ÖG från 19 mars

Detta gäller för studier på Östersunds Gymnasium från och med
torsdag 19 mars tillsvidare

– Undervisningen fortgår i realtid enligt schema, men via fjärrundervisning i Classroom.
Detta innebär att man inte behöver vara på skolan men man förväntas vara tillgänglig,
deltagande och göra sitt arbete under lektionstid via dator enligt lärarens riktlinjer.
Kursläraren kommer att registrera frånvaro om man ej deltar i lektionen. Detta gäller
även schemalagt studiestöd och mentorstiden.

– Som elev deltar du i lektionen inför varje lektion med den information som läraren ger ut inför
lektionen på google classroom. Du behöver därför var uppkopplad mot dina kursrum på
ditt googlekonto och under classroom. Kontakta din lärare via mail om du inte är uppkopplad
mot ditt kursrum enligt ditt schema och dina lektioner där.

– Det är av allra största vikt att du regelbundet, minst dagligen, kollar din mail.

– Vad som gäller för respektive kurs/lektion kommuniceras via Google Classroom.

– Om du är sjuk och inte kan delta i dina kurser så gäller sjukanmälan på vanligt sätt och vila.

– Om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån så finns det möjlighet att jobba på skolan. För att detta ska bli aktuellt så måste du kontakta din mentor för mer information.

– Tillsvidare så serveras ingen lunch på skolan

– Undantaget från fjärrundervisning är de kurser som PT-programmet har på gymmet – dessa fortgår som vanligt. Lunch för dessa elever förväntas täckas av lärlingsbidraget.

– Skolan kommer från och med imorgon att vara låst och bara tillgänglig för inbokade/planerade besök

– Och hjälp varandra! vi har google hangouts bla och egna chattar, våga fråga. Det kommer gå bra

– Vid ev frågor kontakta skolans admin

Snabbguide:
– Sjukanmälan Adela eller telefon till expeditionen
– Frågor om lektion Kontakta kursläraren via Classroom
– Frågor kring din studiesituation Kontakta din mentor via mail
– Frågor av allmän karaktär www.ostgy.se samt kolla din mail
– Behov av extra stöd Maila Cecilia.ringfelter@ostgy.se
– Frågor kring framtid med mera Maila syv@ostgy.se
– Elevhälsa skolskoterska@ostgy.se, kurator@ostgy.se

Viktiga datum

V46-48
Bf- programmet ute på praktik
6 nov 
Omdömen Ht publiceras på Adela
13 nov 
ÖG- kväll. Utv- kunskapssamtal från kl 15.15-19.00
20-21 nov
Programdagar med besök av elever åk 9.
V7-9
Bf- programmet ute på praktik
25 mars
Omdömen Vt publiceras på Adela
1 april
Hälsans dag. Fokus HBTQ och träning.
8 april
ÖG-kväll med Utv-Kunskapssamtal från kl 15.15-19.00