ÖG ställer om till hemstudier

Hej alla. Skolan kommer nu idag onsdag att ställa om arbetet till hemmastudier under resten av veckan samt under nästa vecka vecka 47. Vi planerar och hoppas att vara tillbaka till skolförlagd utbildning under vecka 48.

Detta sker då vi ser en ökad smittspridning i samhället här i Östersund och där vi har enstaka fall av smitta inom arbetsplatsen.  Arbetet sker i samdialog med smittskydd lokalt.
Ni elever ska gå mot lektion nu onsdag em för att ta mer information av era lärare. Samt sedan förbereda er för hemmastudier från och med i morgon torsdag.
Detta gäller alla våra elever även våra elever som nu är ute på APL och praktik inom våra lärlingsprogram och våra BF-program med årskurs 2 och 3. Här kommer ni ha lektioner enligt ert schema som vanligt mot skolan och era kurser. Er vidare praktik planeras om till våren. Meddela era APL-platser och be dem kontakta skolan om de har frågor.
Lärlingselever i åk 1 inom BF och PT ni kommer också ställas om under denna vecka och nästa vecka vecka 47 men med lektioner mot lärare för terminsavstämning nästa vecka, mer information mot schemat kommer för er. Tillsvidare för er i BF PT åk 1 är praktiken torsdag och fredag inställd. Men ni ska finnas kontaktbara under skolans arbetstid mån- fre kl 0800-17.00 och arbeta vidare med det ni behöver arbeta med just nu. Kontakta era APL platser om arbetet och att de kan kontakta skolan vid frågor.
Och sist men inte minst. Nationella prov nu kommer att utföras som planerat i skolan så ni elever som ska ha nationella prov denna vecka samt nästa vecka vecka 47 ni kallas in till skolan för detta vidare. Gäller alltså de Nationella proven för terminen eventuella andra prov för ni dialog med lärare om. Här gäller dock vidare att vara uppmärksam på nya symptom för smitta och förkylning/ sjukdom, har ni symptom så ska ni vara hemma.
Var vidare duktiga med att stanna hemma vid symptom, boka tid för att testa er, är ni sjuka, sjukanmäl er. Annars följer ni ert schema men med hemmastudier. Vi hoppas vi kommer kunna  välkomna tillbaka oss till skolförlagd utbildningen från vecka 48 igen.
Har ni frågor så återkom till mig.
Mvh Morgan Rektor med personal.

Covid 19 – Beredskap

Covid -19 Strategi och beredskap på Östersunds Gymnasium.

Inför läsåret så kommer vi på Östersunds Gymnasium att i grund bedriva skolförlagd utbildning vidare för alla våra elever.

Tillsvidare så undanber vi besök från utomstående förutom elever och personal.

I tid med Corona pandemin är det därför av vikt att alla hjälps åt för att skapa en trygg arbetsmiljö och skola. Vi är alla vår gemensamma arbetsmiljö.

Därför vill jag som rektor informera er om dessa förhållningsregler för läsåret 20-21 och vidare trycka på vårt individuella ansvar. Alla vi som arbetar på skola
elever som personal ska under året förhålla sig till att:

Ta ett personligt ansvar till att försöka hålla avstånd när det går.
Hålla god handhygien och tvätta händerna ofta samt använda de handspritstationer som finns på skolan.
Vid förkylningssymtom aktivt stanna hemma och sjukanmäla sig till skolans admin.
Vid symtom på luftvägsinfektion, feber etc söka kontakt med vården för att testa sig mot covid-19 samt informera skolan om detta. Det blir viktigt att vi kan
få snabb information om ev sjukutbrott för att på ett bra sätt arbeta med vår beredskap till smittspridning av covid-19
Vi har “personaltoaletter” mot respektive våning på skolan dessa ska användas av personalen på skolan.
Vi har utökade städrutiner mot skolans lokaler för ökad hygien. Men vi ska alla försöka hålla en ren och fin arbetsplats.

Har du symptom, även milda, boka provtagning via 1177.se. Du måste ha bankID eller Freja eID.  Detta är viktigt för smittspårning. 

Vi har justerat våra fikatider för att minska trängsel mot raster och luncher. Vi ska aktivt försöka hålla dem för att hjälpas åt med minskad trängsel.

 

Mvh

Morgan Bygdell
Rektor

 

Information Studenten 2020

Information Studenten 2020

I år 2020​ så har vi utifrån omständigheterna med covid19 verkligen behövt ställa om vårt läsår. Ni studenter och vi andra inom skolan. Jag som rektor är stolt över det arbete ni elever gör och vi lärare och personal. När det nu kommer till studentveckan så kommer vi i år även här behöva göra förändringar och uppoffringar. Vi kommer ha skolavslutning för åk 1-2 på torsdagen den 11 juni i skolan men i små grupper. Sen kommer ​vi anordna en liten student ceremoni med utspring från skolan med studenter fredagen den 12 juni. Varje student kommer kunna ta med 2st anhöriga som mottagning till sitt utspring. Men vi vill undvika att det skapas en folksamling på skolgården, och om man känner att man kan så ser vi gärna att man tar emot på anna plats förslagsvis hemma. Detta kommer vidare räknas som en skoldag/ arbetsdag så det kommer råda totalt alkoholförbud i vanlig ordning. Vi på skolan tror och hoppas detta kommer fungera bra och att det kommer bli en fin dag för alla. ​Årets avslutning och student med avgångselever 2017 kommer planeras till:

Skolavslutning åk 1-2 torsdag den 11 juni i skolan. ÅK 1 kl 09.00 sen åk 2 kl 10.00, Mentorer planerar för enkel avtackning för året. Fokus: alla ska städa ut sina skåp, Samt genomgång om skolstart datum etc till hösten.

För studenter: Studentlunch och avtackning Pt- programmet och Bf- programmet tisdag den 09 juni på O’learys kl 12.00-13.45 Studentfoto planeras på skolans baksida till kl 14.00

Studentlunch och avtackning Sa- programmet, Ek- programmet, Hu- programmet, Na- programmet onsdag 10 juni på O’learys kl 12.00-13.45. Studentfoto planeras på skolans baksida kl 14.00

På fredag den 12 juni​ bjuder vi in er studenter för egen intern student ceremoni med utdelning av gymnasieexamen. Ni elever kommer sedan att få gå ut från skolan med ett utspring som avtackas av oss i personalen samt som live-streamas. Ni kommer vidare kunna ta med 2st anhöriga som möter er på bestämda platser vid skolan. Men vidare om det går så ser vi gärna att familjer, vänner och anhöriga följer utspringet på nätet detta år. för att inte riskera folksamling under dagen. Utspringet kommer bla att visas över vår Instagram och Facebook men sen även eventuellt mot annan länk/ plattform som är under utredning. Skolan kommer tydligt markera vart anhöriga ska stå för att vi ska kunna följa FHM riktlinjer och råd kring studentavslutning.

Tider för avtackning och examen fredag den 12 juni:

09.15 Na-programmet, Ek-programmet, Sa-programmet, Hu-programmet samling våning 2 för utdelning av examen, fika och tårta. Utspring sedan med start Ek-programmet kl 10.00

10.30 Bf-programmet & Pt-programmet, samling våning 2 för utdelning av examen, fika och tårta. Utspring sedan med start Bf-programmet kl 11.30 följt av Pt-programmet.

Med full förståelse att studenten inte blir som ni elever hade hoppats, Så är det vidare min och skolans mål att vi kommer ha ett mycket fint och bra studentfirande med utspring. Rektor Morgan Bygdell

Alla har ansvar för att minska risken för smittspridning i
samband med skolavslutningar
Under våren har många studenter och elever i gymnasiet och högstadiet gjort stora
uppoffringar. Det under en tid på året som vanligtvis är full av glädje och firande. I år ser
förutsättningarna annorlunda ut på grund av coronaviruset.
Läget är fortfarande mycket allvarligt. Det är inte läge att slappna av och bortse från
Folkhälsomyndighetens rekommendationer trots de avslutningar som väntar. Håll avstånd till
varandra, tvätta händerna och undvik alkohol eller andra berusningsmedel.
Det här kan också vara bra för er att veta:

● I år kommer det inte bli utspring eller avslutningar med stora folksamlingar.
● I år är det förbud mot flakåkning under studenten. Det är vanligtvis alltid förbjudet att åka på flak. Transportstyrelsen har dock tidigare år gjort ett undantag mot förbudet under studenten vilket gjort det möjligt att åka flak. Det gör de däremot inte i år.
● I år är det inte läge att samlas i stora grupper för att fira och vi undviker större
mottagningar i hemmet när skolan slutar. Om ni ordnar en mottagning bör det ske
utomhus med färre gäster och med gäster som familjen normalt umgås med.
Alla har ett personligt ansvar för att följa rekommendationerna för att begränsa smittspridningen, även
du som är ung.

Vi förstår och respekterar att många av er är besvikna över att allt inte är som vanligt, men ber er alla
att ta ert ansvar för att minska risken för smittspridning,
Östersunds kommun, Östersunds Gymnasium, Jämtlands Gymnasium, Region Jämtland Härjedalen
och Polismyndigheten
Om du har frågor om hur skolavslutningarna för kommunens grundskolor går till kan du läsa mer på
www.ostersund.se
Om du har frågor om utspring eller avslutningsceremonier på gymnasiet kan du vända dig till berörd
skola.

Uppdaterad info om hemundervisning

Information kring hemundervisning och Coronaviruset ELEV
2020-03-27

STATEN OCH FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN GICK FÖR EN VECKA UT MED ATT
REKOMMENDERA GYMNASIESKOLOR ATT STÄLLA OM TILL HEMUNDERVISNING.
MAN GICK IDAG FREDAG UT MED ATT MAN FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS
REKOMMENDATION MED ATT MAN VIDARE INTE SKA HA VERKSAMHET MED MER
ÄN 50 PERSONER.
DÄRFÖR:

– Tills vidare från och med måndag den 30 mars så bedriver skolan hemundervisning i
form av distansundervisning och fjärrundervisning för alla elevgrupper.
– Detta innebär att även ni elever inom PT-programmet ska planera för hemstudier och
ha daglig dialog med era lärare kopplat mot arbetsplatsen och er APL
(arbetsplatsförlagd utbildning). OM ni elever har kvar studiematerial på skolan så kan
ni hämta detta vidare under fredagen eller under måndagen. Hör av er till er mentor
eller sök rektor om så
– Tills vidare är även skolans mösspåtagningsbal som var planerad till torsdag 7 maj
för våra avgångsstudenter inställd. Arbetet med student ceremonier pågår av skolan
vidare och mer information om detta kommer komma
– närvaro tas dagligen vidare så länge hemmastudier genomförs. Det är viktigt ni
elever följer lärarens instruktioner för arbetet och för närvaro till era lektioner. Vi
kommer försöka återgå till normal undervisning så snart det går, men idag finns ingen
vetskap om när det kan bli och vi behöver ta höjd för att planera att detta kommer
fortsätta över en längre tid framåt.
– Med tanke på att vi inte vet hur länge detta kan fortgå så måste vi alla hjälpas åt att
få till bra undervisning, för er elever är det jätteviktigt att ni som sagt följer ert schema
och att ni gör det ni ska för att klara kurserna och betyg. Är uppkopplade och
kontaktar/ pratar med lärarna i realtid enligt ert schema. Börjar lektionerna kl 08.15 så
ska ni vara uppkopplade och redo med lärare att arbeta mot kursens mål enligt
planering.

– Sök er mentor om ni har funderingar
– EHT är öppet som vanligt för kontakter via telefon och mejl om behov finns att ses så
kan man föra en dialog om det med EHT. se nedan.
kurator@ostgy.se tel: 079 304 70 82 tid: tis 08-16 ons 08-12
skolskoterska@ostgy.se tel: 079 304 97 33 tid: tis 08-16
cecilia.ringfelter@ostgy.se tel: 070 254 10 04

Morgan Bygdell
2020-03-27

Information kring hemundervisning och Coronaviruset ELEV