Kriminologi

På vår profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Hur tänker egentligen en seriemördare?

Grunden till denna utbildning ligger under två program

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap

Ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi.

Oavsett val så får du får en bred bas att bygga vidare på inför vidare studier. ÖG är skolan som bryr sig om både dig som elev och världen som du så småningom ska ut i. Därför har varje år hos oss ett tydligt fokus: personligt (år 1), lokalt (år 2) och globalt engagemang (år 3). Det börjar med din personliga utveckling och slutar med hur du kan vara med och driva framgång inom ditt område även för andra på vår jord.

Läs mer nedan om vad som händer varje år på just den här utbildningen.

År 1 – Personligt

Du får en introduktion till beteendevetenskapliga begrepp och kriminologi. Du studerar teorier och förklaringar till olika typer av brott. Varför blir vissa kriminella? Hur tänker en seriemördare?

Vi diskuterar också polisens, kriminalvårdens och domstolarnas funktion i samhället och du utvecklar din förståelse för dina såväl som andras drivkrafter och beteenden.

År 2 – Lokalt

Du fördjupar dig nu inom kriminologiska teorier och metoder. Vi diskuterar hur de sociala strukturerna på anstalter påverkar möjligheten till återanpassning i samhället. Vi tittar även på hur gängkriminalitet, narkotika och ungdomsbrott påverkar samhället och individen: Hur kan vi som samhälle agera för att minska denna typ av kriminalitet?

År 3 – Globalt

Under ditt sista år fördjupas dina kunskaper inom kriminologi och du förbereds för vidare studier inom beteendevetenskap, juridik och kriminologi. Genom våra internationella samarbeten lär du dig mer om det senaste inom kriminologisk forskning ur ett globalt perspektiv.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 1:

 • Gärningsmannaprofilering
 • Diskuterar straff eller vård
 • Sociologiska och psykologiska perspektiv på brott
 • Lyssnar till föreläsare från polisen och kriminalvården

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 2:

 • Fängelsemiljöns påverkan
 • Narkotika och beroende
 • Rättegångsobservation
 • Studiebesök på rättspsykiatrin och lokala rättsinstanser

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR UNDER ÅR 3:

 • Massmedia och brott
 • Modern kriminologi
 • Brott ur globalt perspektiv
 • Kriminalteknik
 • Polisiära arbetsmetoder

EXEMPEL PÅ VAD SOM DU KAN GÖRA EFTER STUDENTEN

Kriminolog
Civilutredare
Beteendevetare
Socionom
Polis
Ekonom
Jurist
Advokat
Åklagare