Samhällsvetenskap

Psykolog, socionom, polis, jurist eller kanske statsvetare?

Studier på samhällsvetenskapsprogrammet är en utbildning med bred behörighet och skapar
goda kunskaper för fortsatta studier.

Samhällsvetenskap handlar om att lära sig att tolka, förstå och förklara både enskilda människors beteenden
och företeelser i samhället i stort. Här på ÖG får du exepelvis fördjupa dig i begrepp som internationalisering,
nationalism, etnicitet, religion och kön. Du får kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen samt
kunskaper om dina och andra människors reaktioner och upplevelser. Du får lära dig om relationer mellan
människor och om mänskligt beteende.

Du lär dig bland annat:
• Att förstå människans roll i världen samt att se helheter i det globala samhället
• Att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera kunskaper och information samt
• Att dra slutsatser och lösa problem att förstå människans utveckling och får fördjupad förståelse för ditt
eget och andra människors agerande, både individuellt och i grupp.
• Hur olika livsvillkor påverkar oss människor och att förstå människor i andra livssituationer än din egen.

På ÖG läser du två ämnen om dagen – ett pass på förmiddagen och ett efter lunch. Långa arbetspass ger möjligheter
till varierade arbetsformer, tid att slutföra arbetsuppgifter och tid till reflektion. De långa lektionspassen
innebär att du endast läser ett fåtal kurser per termin. Som elev har du tillgång till kursplaneringar, uppgifter
och schema via en webbaserad plattform. Du kan enkelt logga in och ta del av detta på skolans datorer eller hemifrån.

Samhälle – kriminologi
Samhälle – idrottsprogram
Infofilm högskoleförberedandeprogram ÖG  

Programblad